Dokładny adres kupującego:
Niniejszym w dniu …………………………………………………………….. (dzień/miesiąc/rok) Zgłaszam reklamację towaru, zgodnie z informacjami poniżej:

protokół nr

sporządzony w dniu

Pieczęć firmowa sprzedawcy
PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA REKLAMACJITOWARU LUB USŁUGI
dane nabywcydata sprzedażydata przyjęcia reklamacji*miejsce sprzedażymiejsce przyjęcia reklamacji*dane paragonu dokumentującego sprzedażnazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną identyfikację oraz cena towaru lub usługi


Uwagi sprzedawcy:
opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie w/w nazwyopis przyczyny i okoliczności reklamacji (dostarczenie towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, braki ilościowe, istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, inne okoliczności)* wybrać odpowiednie i wpisać obok

Uwagi sprzedawcy:
wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa towaru/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad/
obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy * wybrać odpowiednie i wpisać obok

Zwrot pieniędzy na numer rachunku bankowego lub wskazanie w jaki sposób ma nastąpić zwrot::

Uwagi sprzedawcy
........................................ (kupujący) ........................................ (sprzedający)

Pobierz dokument w  PDF.