Jak rozumieć rozmiary oprawki okularowej?

Każdą oprawę okularową, czy to korekcyjną, czy w okularach przeciwsłonecznych, można opisać za pomocą konkretnych wielkości. Podstawowymi parametrami (najczęściej przytaczanymi) są:

  • szerokość tarczy,
  • mostek,

Wymiary te występują zazwyczaj obok siebie, rozdzielone ukośnikiem czy symbolem kwadratu, np. 52/18, 49/22, 59/13. Pierwsza liczba (parametr) odnosi się zawsze do szerokości tarczy (inaczej szerokości szkła) - czyli z naszych przykładów: 52, 49 i 59.
Druga liczba (parametr) odnosi się do mostka (najmniejszej odległości między szkłami) - czyli z naszych przykładów: 18, 22 i 13.
Obydwa parametry są zaznaczone na poniższym zdjęciu w kolorze niebieskim:Kolejny istotny parametr to wysokość tarczy (szkła) - na powyższym zdjęciu oznaczony kolorem zielonym. Ten wymiar z reguły będzie mniejszy od szerokości tarczy. Jedynie w przypadku idealnie okrągłych tarcz te wymiary będą równe. Można oczywiście wyobrazić sobie tarcze, których wysokość jest większa niż szerokość, jednak byłoby to rozwiązanie bardzo niepraktyczne i mało estetyczne.
W opisie oprawek znajdziemy również parametr całkowita szerokość oprawy. Mówi nam o tym, jaka jest maksymalna szerokość oprawki. Tutaj spotkamy takie rozmiary jak 125 mm (mała oprawka) do 140 mm i więcej - to już jest rozmiar na dużą głowę. Jeżeli mamy szeroką głowę i zauszniki zawsze ugniatają w głowę - warto poszukać oprawek o dużej szerokości rzędu 135, 140 mm i więcej. Tego parametru producenci opraw nie podają, zakładając że oprawki są przymierzane w salonie optycznym.
Pozostał nam jeszcze parametr długość zausznika - to całkowita jego długość licząc od styku z tarczą oprawy do jego końca w stanie wyprostowanym. Na poniższym zdjęciu to suma wymiarów a i b:

długość zausznika jak mierzyć

Takie wymiary możemy znaleźć w opisie produktów, które chcemy zakupić. Jednak jak odczytać parametry z oprawek których używamy? Najczęściej możemy odczytać szerokość tarczy, mostka i długość zausznika z wewnętrznej strony zausznika lub mostka. Czasami producenci grawerują te parametry w okolicach nosków (nanośników).