I. Definicje
Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

II. Informacje ogólne
1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedaw­cę – Optykwnecie Grzegorz Brysz z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, pod adresem ul. Jagiełły 33/10, Siemianowice Śląskie 41-106, NIP 6431090459, REGON 272620967, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i stosowania cookies w ramach Sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
    b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”),
    c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu interne­towego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

III. Informacje w formularzach
1. Optykwnecie Grzegorz Brysz zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta:
    a) imię;
    b) nazwisko;
    c) adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
    d) adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
    e) adres e-mail;
    f) numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny);
    g) nazwa firmy – opcjonalnie;
    h) numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.

2. Optykwnecie Grzegorz Brysz może zapisać automatycznie informacje o parametrach połą­czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub  Zamówie­nia (płatność, wysyłka, reklamacja).

IV. Informacja o plikach cookies
1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki teksto­we,które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzy­stania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony interne­towej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikal­ny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskują­cym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Optykwnecie.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu interneto­wego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto­ści;
    b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej pod­stronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
    c) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
6. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub     czasie pozostawania na danej stronie.
10.Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działa­nie serwisu).

V. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    a) czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
    b) czas wysłania odpowiedzi,
    c) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
    f) informacje o przeglądarce Klienta,
    g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych
1. Sklep internetowy Optykwnecie Grzegorz Brysz dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego połączenie między Klientem a serwerem jest cały czas szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
2. Administratorem danych osobowych jest Optykwnecie Grzegorz Brysz ul. Jagiełły 33E/10, 41-106 Siemianowice Śl., NIP: PL643-109-04-59, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: sklep@optykwnecie.pl
3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach III pkt 4, IV pkt 4 oraz w V pkt 4 niniejszego dokumentu.
4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Optykwnecie Grzegorz Brysz zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi klienta.
3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies.
4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, można uzyskać kontaktując się ze Sklepem - tel: 32 445 72 82, e-mail sklep@optykwnecie.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: https://optykwnecie.pl/kontakt
5. Optykwnecie Grzegorz Brysz używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty i przekazu reklamowego do osobistych preferencji Klienta.
6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązują do czasu ich ewentualnego odwołania, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.