Polityka prywatności


1) Składając zamówienie Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2) Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Optykwnecie.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Dane są gromadzone i przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę www.optykwnecie.pl oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych w formie pisemnej. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Optykwnecie.pl jest realizowany poprzez zakładkę na stronie głównej „Moje konto/Moje dane”.

3) W celu zabezpieczenia danych przesyłanych z komputera klienta do sklepu Optykwnecie.pl, połączenie z witryną www.optykwnecie.pl jest szyfrowane protokołem SSL.


Śledź nas w Facebook
Śledź nas w Google plus