Czy astygmatyzm się powiększa?

Czy astygmatyzm się powiększa?

Astygmatyzm może się zmieniać w czasie, zarówno zwiększając się, jak i zmniejszając. Zmiany te mogą wynikać z naturalnego procesu starzenia, rozwoju oczu u dzieci i młodzieży, czy też urazów i operacji oka. Również pewne choroby oczu, takie jak stożek rogówki, mogą wpływać na nasilenie astygmatyzmu. Regularne badania okulistyczne są bardzo ważne, aby monitorować te zmiany i odpowiednio dostosować korekcję wzroku.

Astygmatyzm, a wiek

Astygmatyzm może ulegać zmianom w ciągu życia, ale nie zawsze w przewidywalny sposób. W młodym wieku, między 20. a 40. rokiem życia, zmiany w astygmatyzmie nie są regularne ani przewidywalne. Natomiast po 40. roku życia, astygmatyzm może się stopniowo zmieniać, a przeciętna zmiana wynosi około 1,00 dioptrii między 40. a 80. rokiem życia.

Przyczyny zmian w astygmatyzmie 

Przyczyny zmian w astygmatyzmie mogą być różne, w tym naturalne starzenie się oka, urazy rogówki, a także dziedziczność. W przypadku astygmatyzmu prostego, wartość astygmatyzmu może się obniżać, natomiast w przypadku astygmatyzmu odwrotnego, może ona wzrastać.

Podsumowanie

Astygmatyzm może zmieniać się w czasie, zarówno rosnąć, jak i maleć, z powodu starzenia się, rozwoju oczu, urazów czy operacji oka. Choroby takie jak stożek rogówki również wpływają na jego nasilenie. W młodym wieku zmiany są nieprzewidywalne, a po 40. roku życia mogą stopniowo wzrastać. Regularne badania okulistyczne są ważne do monitorowania tych zmian i odpowiedniego dostosowania korekcji wzroku.